Polityka prywatności serwisu jahmandesign.pl

 

§ 1 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

1. Korzystając z usług Serwisu mogą zostać Państwo poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych. Poprosimy jedynie o te dane, które są adekwatne w stosunku do celów, w jakich będą one przetwarzane.

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest JAHman-design Jarosław Paśniewski  z siedzibą w Warszawie, ul. Podbipięty 34/13, z którym możliwy jest kontakt pod nr tel. +48 694 555 065, bądź adresem e-mail: kontakt@jahmandesign.pl

3. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@jahmandesign.pl

4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla skorzystania z niektórych usług naszego serwisu. Za każdym, razem gdy będziemy prosić o podanie nam jakichkolwiek danych osobowych, poinformujemy Państwa dokładnie o warunkach ich przetwarzania przez jahmandesign.pl.

5. Dane osobowe mogą być zbierane w związku z korzystaniem z serwisu, w celu i zakresie niezbędnym do:

a) udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 

§ 2 Prawa osoby, której dane dotyczą

1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

2. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

3. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 

§ 3 Ochrona danych osobowych

1. Jahmandesign.pl zobowiązuje się do ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych powyżej w § 1 ust. 5 oraz § 7 ust. 5 poniżej.

2. Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe.

3. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w procesie zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.

 

§ 4 Przekazywanie danych osobowych do innych podmiotów

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów, nie będą również przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, chyba że wyraźnie wyrażą na to Państwo zgodę lub gdy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

 

§ 5 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawę prawną przetwarzania danych zbieranych podczas wypełniania formularza kontaktowego i wysyłania pytania za jego pośrednictwem jest art. 6 ust. 1 lit. (f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „r.o.d.o.”).

 

§ 6 Zakres przetwarzanych danych

Jahmandesign.pl przetwarza Państwa dane osobowe w następującym zakresie: imię nazwisko, adres email oraz inne, które ujawnicie Państwo w treści zadanego pytania.

 

§ 7 Polityka „cookies” i wymagania techniczne

1. W związku z korzystaniem z niniejszej witryny, zbierane są pliki typu „cookies” („ciasteczka”), obejmujące zawartość tekstową które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. Pliki te nie są przechowywane na serwerach spółki, a dane z nich są odczytywane jedynie podczas wizyty na stronie. Więcej informacji o plikach „cookies” można znaleźć na stronie https://www.aboutcookies.org/ .

2. Podstawą prawną dla zbierania Państwa danych odczytywanych z plików „cookies” jest art. 6 ust. 1 lit. (f) r.o.d.o., dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla osiągnięcia usprawiedliwionego celu administratora danych. Celem takim jest dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu, jak również prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę na potrzeby administratora strony.

3. Mogą Państwo zrezygnować ze zbierania plików „cookies” wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której Państwo korzystają łącząc się z naszym serwisem, w sposób opisany powyżej, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się utrudnione lub niemożliwe.

4. Wchodząc na stronę jahmandesign.pl pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez jahmandesign.pl wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszych serwerów. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych takich jak region, z którego się z nami łączysz.

5. Pliki „cookies” przetwarzane przez właściciela witryny obejmować będą:

a) cookies niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania pewnych elementów strony i utrzymania połączenia z Serwerem;

b) cookies pamiętające ustawienia strony (na Państwa życzenie);

c) cookies wykorzystywane do analizy ruchu na stronie, umożliwiające pomiar skuteczności reklam i dostosowanie przekazu do Państwa oczekiwań.

6. Możesz uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości plików „cookies”, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.

7. Przysługuje Ci prawo ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego).

9. Dodatkowe informacje o plikach cookies i ich wykorzystywaniu znajdują się w zakładce polityka cookies.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, prosimy o wysłanie pytań i uwag pod adres: kontakt@jahmandesign.pl